Услугите, които предлага кантората са удостоверяване и изготвяне на:

 

 • ПРЕХВЪРЛЯНЕ / СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 • БРАЧНИ ДОГОВОРИ
 • ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ПС
 • ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ
 • ПЪЛНОМОЩНИ
 • ДЕКЛАРАЦИИ, РАЗПИСКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ДР.
 • ЗАВЕЩАНИЯ – НОТАРИАЛНИ И САМОРЪЧНИ
 • ПРИЕМАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА
 • ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
 • ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
 • ДОГОВОР ЗА НАЕМ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ  СЪДЪРЖАНИЕ НА  ДОКУМЕНТИ
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ НА ДОКУМЕНТИ
 • СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ
 • НОТАРИУС ТЕОДОРА ВУЦОВА ПРЕДОСТАВЯ КАКТО УСТНА, ТАКА И ПИСМЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ