По чл.264, ал.1, ДОПК (за разпореждане с недвижим имот)


По чл.25 от ЗННД(за гражданство и семейно положение)


По чл.264, ал.2, ДОПК (за разпореждане с МПС)